Ταυτότητα

ΟΡΑΜΑ

Να καταστεί η Κύπρος πρότυπο δημοκρατικού πολιτεύματος σε σχέση με τη διαφάνεια, την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η καταγραφή των μεγάλων σκανδάλων στην Κύπρο, η συστηματική παρακολούθησή τους μέχρι τη διαλεύκανσή τους, η εξάσκηση πίεσης στις αρμόδιες αρχές και η υποβολή εισηγήσεων για καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άθως Κοιρανίδης                    -           Πρόεδρος
Παναγιώτης Φιλίππου             -           Διευθύνων Σύμβουλος
Δημοσθένης Δημοσθένους     -           Σύμβουλος
Κυριάκος Κασιουρής              -           Σύμβουλος
Μιχάλης Μιχαήλ                     -           Σύμβουλος

ΜΕΤΟΧΟΙ
Ανδρέου Νίκος
Γεωργίου Γεώργιος
Δημοσθένους Δημοσθένης
Έλληνας Στέφανος
Ελληνίδης Κώστας
Κασιουρής Κυριάκος
Κασιουρής Κώστας
Κοιρανίδης Άθως
Κυριάκου Στέλιος
Λάγος Κίκης
Μιχαήλ Μιχαήλ
Νικήτα Νικήτας
Νικολάου Αλέξης
Σαμάρας Μόδεστος
Στυλιανού Στέλιος
Τριμιθιώτης Δημήτρης
Φιλίππου Παναγιώτης
Χριστοφόρου Ευστάθιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

  1. Ορισμοί

Αρχείο: Η τράπεζα πληροφοριών στην οποία είναι καταχωρημένες όλες οι Υποθέσεις , τα Τεκμήρια, οι Αναλύσεις και η Αλληλογραφία της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
Υπόθεση: Θέμα για το οποίο υπάρχουν τεκμηριωμένες καταγγελίες για διάπραξη αδικήματος διαφθοράς.
Τεκμήρια: Γραπτές αναφορές φυσικών και νομικών προσώπων που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η ιστοσελίδα diafania.org ή/και η μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΝΟΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ που την διαχειρίζεται.

  1. Υποθέσεις

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ προβάλλει υποθέσεις για τις οποίες έχει εντοπίσει τεκμήρια.  Η προβολή υποθέσεων είναι μία συνεχής διαδικασία καθότι με την πάροδο του χρόνου εντοπίζονται νέα τεκμήρια. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει στοιχεία για την ύπαρξη Υποθέσεων που δεν είναι καταχωρημένες στο αρχείο της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ μπορεί να τα αποστέλλει στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.  Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογούνται και αν προκύπτει εύλογη υποψία ότι είναι αξιόπιστα τότε θα προκαλούν την καταχώρηση μίας νέας Υπόθεσης.

 

  1. Τεκμήρια

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν παράγει τεκμήρια.  Χρησιμοποιεί τεκμήρια που έχουν παραχθεί από άλλα πρόσωπα. Η προβολή τεκμηρίων είναι μία συνεχής διαδικασία καθότι με την πάροδο του χρόνου εντοπίζονται νέα τεκμήρια

Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει στοιχεία που δεν είναι καταχωρημένα στο αρχείο της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ μπορεί να τα αποστέλλει στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.  Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογούνται και αν κρίνονται ως αξιόπιστα τότε θα καταχωρούνται ως Τεκμήρια στη συγκεκριμένη Υπόθεση με την οποία σχετίζονται.
Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy