Νόμος για δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων από δημόσιους λειτουργούςΠΟΤΕ

01/06/1992

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΚΟΜΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy