Κτηματολόγιο πιστοποιητικάΠΟΤΕ

01/06/2008

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Κτηματολόγιο πιστοποιητικά

Phileleftheros 23 Oct 15.pdf

Read more

Κτηματολόγιο πιστοποιητικά

Politis10 Dec 2015.pdf

Read more
Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy