Διαγραφή οφειλής €7,5 δις στο ΤΚΑ από το κράτοςΠΟΤΕ

11/06/2013

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy