Αναφορές

•    Έκθεση Γενικού Ελεγκτή http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualrpt_gr/annualrpt_gr?OpenDocument
•    Transparency International https://www.transparency.org/country/#CYP
•    GRECO http://www.coe.int/greco

 

GRECO report 2012

 
Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy