Ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος ;

Τα τεκμήρια καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ευθύνη για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος φέρουν οι 4 πιο κάτω ομάδες ανθρώπων:

  1. Oi διοικήσεις των εμπορικών τραπεζών
  2. H Κεντρική Τράπεζα
  3. H νομοθετική εξουσία
  4. Η εκτελεστική εξουσία.

Οι διοικήσεις των εμπορικών τραπεζών επέδειξαν αχαλίνωτη κερδοσκοπική μανία, ανέλαβαν απαράδεκτα ρίσκα και ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια της στοιχειώδους εταιρικής διακυβέρνησης ακολουθώντας πρακτικές που εξέθεσαν τους οργανισμούς τους σε ανεπίτρεπτους κινδύνους.

Η Κεντρική Τράπεζα απέτυχε να ελέγξει τις ακροβατικές ενέργειες των εμπορικών τραπεζών και σε κρίσιμα σημεία ενήργησε κατά του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ είτε πολιτικών συμφερόντων (π.χ. χορήγηση ELA στην Λαϊκή ενώ ήταν αφερέγγυα) είτε συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (π.χ. διορισμός PIMCO, ξεπούλημα εν Ελλάδι δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών).

Η νομοθετική εξουσία ενήργησε ερασιτεχνικά και επιπόλαια ψηφίζοντας 2 ζωτικής σημασίας νομοσχέδια.  Τον Μάρτιο 2012, ψήφισε την κρατικοποίηση της Λαϊκής με επένδυση ποσού €1,8 δις, επιτρέποντας στους ξένους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους με αποτέλεσμα ο ELA να αυξηθεί κατά €6 δις μέσα σε 5 μήνες. Τον Νοέμβριο 2012, ψήφισε το νομοσχέδιο για σύσταση Αρχής Εξυγίανσης με το οποίο εκχώρησε σημαντικότατες αρμοδιότητες και εξουσίες στην Αρχή Εξυγίανσης, δηλαδή την Κεντρικήν Τράπεζα, ανοίγοντας το δρόμο για την χαριστική βολή που δόθηκε με το  ξεπούλημα των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς με ζημιά €3,6 δις και με τη μεταφορά του ELA της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου.

Η εκτελεστική εξουσία επέδειξε πρωτοφανή αμέλεια και ανικανότητα να χειριστεί γεγονότα υψίστης σημασίας για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση την Κυπριακή οικονομία.  Το τραγικό λάθος της άνευ όρων έγκρισης του κουρέματος των Ελλαδικών ομολόγων από τη κυβέρνηση Χριστόφια στοίχισε στις κυπριακές τράπεζες €4,0 δις και επέφερε το πρώτο μεγάλο πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα.  Το δεύτερο τραγικό λάθος έγινε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη με την αποδοχή του κουρέματος των καταθέσεων που στοίχισε €6,2 δις.

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι αν δεν χάνονταν τα €4,0 δις από το κούρεμα των Ελλαδικών ομολόγων και τα €3,6 δις από την πώληση των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών, το κούρεμα θα αποφεύγετο. 

Τα λάθη των κυβερνήσεων Χριστόφια και Αναστασιάδη και της βουλής στις 4 πιο πάνω περιπτώσεις στοίχισαν στο κράτος €15,6 δις, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% περίπου του ΑΕΠ της χώρας μας.

Τις επόμενες εβδομάδες θα διερευνήσουμε εις βάθος τις 4 πιο πάνω υποθέσεις που ως γνωστό οδήγησαν την πατρίδα μας στην οικονομική καταστροφή.
Facebook

Twitter
Ενημερωτικό Δελτίο

Privacy Policy